Offentliga Rummet 2019

Mötesplatsen som ger förutsättningar till att skapa en smartare välfärd med hjälp av digitalisering! Kom till Offentliga Rummet i Västerås 10-12 juni 2019.

Aktuellt

Medverkande

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle