Offentliga Rummet 2020

Hållbarhet i en digital tid.
3-4 juni Clarion Hotel Arlanda.

  • Ha koll med nyhetsbrevet Håll dig uppdaterad på nyheter om konferensen genom att prenumerera på nyhetsbrevet Offentliga Rummet.
  • Årets tema Vi behöver samla oss kring de stora utmaningarna kopplat till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Därför är årets tema Hållbarhet i en digital tid.
  • Bidra till programmet Hur arbetar ni med hållbarhet i en digital tid? Vi planerar för programmet till OR 2020 och vill gärna ha in förslag till seminarier, workshops och aktiviteter till konferensen senast 27 januari.