Program för Offentliga Rummet

måndag 10 juni

 • 10:00 - 13:00

  Registrering på Aros Congress Center, Munkgatan 7.

 • 11:30 - 12:30

  Lunch för deltagare på nätverks- och studiedagen.

 • 12:30 - 16:00

  Under dagen hålls nätverksträffar i flera olika ämnen. Syftet med dagen är att skapa erfarenhetsutbyten och ge en möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och ämnen. Beskrivningar av träffarna finns nedan. Val till nätverksdag görs i anmälan.

  • 01. Digital mognad, hur använder vi resultaten?

   Syftet med träffen är att sammanföra användare av DiMiOS, en digital mognadsmätning framtagen av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Regeringskansliet

  • 02. AI för framtidens välfärd

   Nu tar vi nästa steg! Sedan Vinnova förra året presenterade utredningen om potentialen för AI i offentlig sektor har en hel del hänt. Flera av de större myndigheterna, kommunerna och regionerna har startat AI-projekt, det har bildats AI-nätverk och satsningar görs på kompetensutveckling.

  • 03. Open e-platform

   Ett öppet användarforum för kommuner som använder e-tjänsteplattformen Open ePlatform.

  • 04. Så delar vi e-lärande mellan offentliga verksamheter

   Hur gör de som öppet, smidigt och lagligt delar utbildningar mellan offentliga organisationer? Vi tar upp utmaningar och möjligheter inom flera områden som tidigare varit teman för våra nätverksträffar. Vad är kärnan för att lyckas?

  • 05. Projektnätverk

   Projektnätverket riktar sig till kommuner som jobbar eller vill jobba projektorienterat. Du ges tillfälle att lyssna till hur projekt- och portföljstyrning fungerar i andra kommuner och själv dela med dig av hur det fungerar hos er.

  • 06. Informationshantering för skolans digitalisering

   Västerås arrangerar nätverksdagen tillsammans med Internetstiftelsen och berättar om sitt arbete med informationshantering. Vi kommer också att diskutera automatisering av skolans informationshantering i närtid såväl i ett längre perspektiv.

  • 07. Öppen innovation med data som strategisk resurs

   Kan offentlig data bidra till ett innovativare Sverige? Hur kan vi arbeta med challengeplattformar, öppen data, hackathon och datalabb för att blir ett smartare Sverige?

  • 08. Implementering av innovation i vård och omsorg

   Hur kan processer som med stor framgång använts för att implementera nya arbetsmetoder inom äldreomsorgen hjälpa dig i din egen verksamhet? OBS: träffen startar 10.30.

  • 09. INSTÄLLD: Vad är du för en typ?

   DENNA NÄTVERKSDAG ÄR INSTÄLLD. Förståelsen för olika personlighetstyper ger oss verktyg som kan användas i projektledning, förändringsarbete, konflikthantering och i kommunikation med andra. Här får du lära dig mer hur personlighetstypologi är användsbart.

  • 10. Digitalisering och implementering av välfärdsteknik

   Vad är lärdomarna och effekterna av digitalisering och välfärdstekniklösningar? Hur har andra gjort och vad kan jag ta med mig in i min organisation från det? Hur skapar vi en ökad genomförandekraft i kommunerna?

  • 11. Från kundcenter till värdecenter

   På den här nätverksträffen vill vi gå på djupet och diskutera hur kundcenter kan ta nästa steg till ett värdecenter med hjälp av informationen som samlas in från medborgarna. Hur kan vi sedan använda inforamtionen till att utveckla verksamheten i kommunen?

  • 12. Innovation för samhällsnytta och datadriven verksamhetsutveckling

   Är du nyfiken på hur IoT och datadrivna lösningar kan skapa nytta i din verksamhet? Arbetar du redan datadrivet? Oavsett ska du komma på vår nätverksdag som riktar sig till alla som är intresserade av att förstå hur man kan navigera i framtidens datadrivna städer.

  • 13. Etablering av kommungemensamt kontaktcenter

   Vad är service för medborgaren idag och på vilket sätt kommer servicebehoven bli styrande faktor för den offentliga verksamhetens dagliga prioriteringar? .

 • 14:00 - 15:00

  Fika för deltagare på nätverks- och studiedag. Fika finns i närheten av den lokal ni har er träff i, är ni på annan lokal än på ACC har ni fika i anslutning till den lokalen.

 • 16:00 - 20:00

  Vår utställning är mötesplatsen där deltagare och utställare kan samtala om lösningar, utbyta erfarenheter och inspireras hur vi tillsammans kan utveckla en smartare välfärd.

 • 16:30 - 17:30

  Möt Johnny Sundin som är föreläsare, trendspanare och konferensens moderator. Följ med på en inspirerande timme som handlar om nyfikenhet, mod, tankemönster, mindset, beteenden och hur det kreativa tänkandet kan vara en av de viktigaste nycklarna till förändring. I en tid när allt möjligt är möjligt.

 • 17:30 - 20:00

  Vi avslutar nätverksdagen och inleder konferensen med ett stort mingel i utställningen. Umgås med kollegor, prata med utställare och ta något att äta och dricka.

tisdag 11 juni

onsdag 12 juni

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle