Blockchain Hack 2018

Har du idéer kring hur blockchain kan förbättra offentlig sektor? Om så, varmt välkommen till Blockchain Hack 2018. Hackathonet organiseras lunch till lunch 24-25 maj, 2018, som en del av Offentliga Rummet i Göteborg.

Blockchain Hack för samman medborgare intresserade i tillämpningen av blockchainteknologi för framtidens offentliga sektor. Hacket låter konsulter, studenter, experter, kodare, designers, ja vem som än är intresserad i möjligheterna kring blockchain för att realisera sina projekt. Syftet är att skapa en tidig prototyp eller ide som kan stötta något av de mål fastslagna vid Offentliga Rummet.

Hackathonet är helt distribuerat och virtuellt. Det är öppet för samtliga, men idéerna kommer att screenas för att garantera att de är relevanta för temat. Det vinnande laget utses vid en session på Offentliga Rummet.

Kostnad: Gratis

Nyckeldatum: Registrering av grupper, 15 maj, besked skickas dagen efter.

Anmälan

Anmälan är stängd. Men vi tar emot sista-minuten-anmälningar. Kontakta Juho Lindman för att meddela intresse (kontaktinformation i botten på denna sida).

Organisation/kontakt

Eventet organiseras och koordineras av Blockchain Lab vid Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet. Kontaktperson är Juho Lindman.

Juho Lindman är föreståndare för Blockchain Lab vid Göteborgs universitet och lektor vid institutionen för Tillämpad IT. Han är en av landets ledande forskare inom blockchain.

Jury

  • Ylva Strander, Vinnova (ordförande, jury)
  • Andreas Nilsson, Intelleqt
  • Fredrik Berglund, Chalmers Innovation
  • Julie Améen, CGI

Pris

Innovationsacceleration av bransch- och sektorexperter, sammankallade av Vinnova för att hjälpa det vinnande laget att gå framåt mot genomförandet. I accelerationsträffarna kommer det vinnande laget att få:

  • kamratstöd och feedback
  • tillgång till färdigheter, praktiska verktyg och arbetsmodeller
  • en engagerad gemenskap som hjälper laget.
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle