Digitaliseringen av det offentliga Sverige

Regeringens ambition är att statliga myndigheter, landsting, regioner och kommuner ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs 2015–2018. Programmet är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen på området och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Digitalt först är även en princip som säger att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med privatpersoner och företag. Målet är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige. Det handlar om att tänka digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning, där samma uppgifter inte ska behöva lämnas flera gånger.

Anneli Roswall Ljunggren

Anneli Roswall Ljunggren, talare på Offentliga Rummet

Anneli Roswall Ljunggren är statssekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi och talar på Offentliga Rummets första dag om regeringens satsning. Det handlar om att tänka digitalt först och se förvaltningen som en digital förvaltning, där samma uppgifter inte ska behöva lämnas flera gånger.

Till presentation

Spår A. Ledarskap och förändring

Undrar du över vilket ledarskap som krävs i framtidens offentliga organisationer? I detta spår visar vi på hur du kan arbeta framgångsrikt med förändringsledning och hur du ser till att rätt kompetens finns i organisationen. Hur blir vi bättre på att skapa effekter av digital initiativ och investeringar?

Till presentation

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

  Medarrangörer

  Logotype Västkom
  Logotype Göteborgs stad
  Logotype Västra Götalandsregionen
  Logotype Vinnova
  Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
  Logotype eSam

  Mediepartner

  Logotype Dagens Samhälle