Nyhetsbrev Offentliga Rummet

Inför konferensen ger vi ut ett antal nyhetsbrev där vi summerar den senaste informationen som presenterats på webbplatsen och i våra andra kanaler.

E-post:

Namn:

Tidigare nyhetsbrev

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle