Program Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018.

Visar programpunkter filtrerat på:
Lokal
 • J2

onsdag 23 maj

 • 10:00 - 17:00

  På nätverksdagen finns flera nätverk att välja mellan.

  • 7. Verksamhetsutveckling 3.0 för jurister inom digital förvaltning

   En nätverksdag för jurister vid myndigheter, kommuner och landsting. Denna dag är ett måste för dig som arbetar med juridiska frågor för att utveckla och införa digitala tjänster och vill samverka för att återanvända redan införda lösningar i stället för att uppfinna hjulet på nytt. Även du som inte arbetar vid en myndighet som ingår i eSam är välkommen.

   J2
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle