Program Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018.

Visar programpunkter filtrerat på:
Lokal
  • R31

onsdag 23 maj

  • 10:00 - 17:00

    På nätverksdagen finns flera nätverk att välja mellan.

    • 10. Digitalisering av socialt arbete

      Vi börjar arbetet och diskussionerna i med en kartläggning av vad som pågår i kommunerna. Sen jobbar vi vidare med den och ser var vi kan hitta samarbeten och synergi-effekter. Finns det svarta hål? Dagen kommer att blandas med aktiviteter: workshops, talare, diskussioner.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle