Program Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018.

Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg, talare på Offentliga Rummet

Åsa Zetterberg utsågs nyligen till Sveriges första Chief Digital Officer. Hennes uppdrag blir att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi med målsättningen att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Till presentation

torsdag 24 maj

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle