Program Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018.

Visar programpunkter filtrerat på:
Medverkande
  • Robert Steen

Robert Steen

Robert Steen, talare på Offentliga Rummet

Robert Steen är finansbyråd för Arbeiderpartiet i Oslo och kommer till Offentliga Rummet för att berätta om hur Oslo arbetar med sin digitala transformation.

Till presentation

torsdag 24 maj

  • 16:10 - 17:40

    Strategier för länders och städers digitala utveckling

    • Oslos digitala transformation

      Oslo har tagit fram en tydlig politisk målbild som synliggör hur offentliga tjänster ska erbjudas invånarna och hur invånarna ska göras delaktiga. Robert Steen, finansbyråd i Oslo, talar på Offentliga Rummet om Norges digitala transformation.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle