Leadership in complex systems - att fatta rätt beslut i en komplex värld

På Offentliga Rummet kommer Dave Snowden dela med sig av sin forskning och lärdomar om hur organisationer och ledare kan bli bättre på att fatta rätt beslut i en komplex värld.

Dave Snowden

Dave Snowden talar på Offentliga Rummet

Dave Snowden är organisationsforskare och arbetar som rådgivare för regeringar och företag i hela världen. Han är en av världens främsta tänkare och talare kring vad som krävs för att styra organisationer i rätt riktning i en komplex värld.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle