15. Internet of Things som motor för den smartare välfärden

Vad görs idag, vad kan vi göra imorgon och hur kommer man igång. Hur IoT (Internet of Things) kan möjliggöra att kommuner och bolag kan utföra sitt uppdrag på ett modernt sätt och ligga i framkant. Hur kan IoT bidra till att lösa utmaningar och problem som offentlig sektor har?

Dagen kommer innehålla spår både för dig som redan kan området och för dig som är nyfikna och vill veta mer.

Preliminärt program

10:30-12:00

Inledning och småstationer med rundvandring, exempel på vad som redan görs idag. Efter en övergripande inledning presenteras ett antal konkreta exempel på hur IoT redan idag används för att lösa problem inom offentlig sektor.

13:00-16:30

Uppdelning i två spår med workshops

Spår 1

Prova själv, workshops utifrån IoT-hubbarnas verksamhet där deltagarna själva får prova att koppla upp sensorer och undersöka vad som går att göra med de system som hubbarna har utvecklat.

Spår 2

Ekosystem, vad behövs för att IoT ska fungera? Vilka komponenter finns och hur kopplar de till varandra och inte minst till den verksamhet som systemen ska stötta.

Arrangörer: Göteborg stad, IoT Sverige och RISE

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle