2. Regionalt samarbete för ökad och snabbare digitalisering

Alla som arbetar med regionutveckling i Sverige är välkomna. Med ett nationellt och regionalt perspektiv diskuterar vi tillsammans hur vi kan hjälpa varandra till ökad och snabbare digitalisering.

Regionutvecklingsdirektören för Västra Götalandsregionen (VGR) hälsar välkommen. Det nationella Digitaliseringsrådet beskriver sedan vad som sker nationellt och Reglab, forum för regionalt lärande, berättar om sitt lärprojekt kring digitalisering.

VGR beskriver Digitaliseringens geografi, Region Västerbotten hur man samverkan i Västerbotten och Västkom hur man kan få 49 kommuner att samverka. Därefter blir det Workshop tillsammans kring nationella mätetal gällande digitalisering: Vilka är våra utmaningar? Vad behöver nationell nivå göra? Hur kan vi län hjälpa till?

Arrangörer: Västra Götalandsregionen

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle