3. Startkonferens Utmaningsdriven innovation

Varmt välkomna på startkonferensen för nystartade steg 1-projekt inom programmet för Utmaningsdriven innovation!

Med startkonferensen vill vi hjälpa er till en bra start på ert projekt. Temat för dagen är resan mot implementering i verklig miljö. Vi kommer att beröra följande ämnen i både föreläsningar och workshoppar:

  • Lära känna varann och hitta UDI-kompisstöd
  • Inspiration och lärdomar från projekt som genomfört steg 3 i Utmaningsdriven innovation
  • Projektledningstips
  • Vinnovas förväntningar på projekten

Arrangörer: Vinnova

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle