8. Jönköpingsdag

Digitaliseringsrådet för region Jönköpings län samlas och arbetar med digitaliseringsfrågor och den gemensamma verksamhetsplanen för åren 2019-2021

Arrangörer: Jan Pihl, Region Jönköpings län

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle