D3. En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning

Denna vägledning har fått en bred användning och delvis brutit ny mark för myndigheternas utveckling av rättsenliga digitala tjänster. Nu har den uppdaterats och kompletterats till en version 3.0 som ges ut av eSam. Syftet är att ännu tydligare peka ut lösningar där arkitekturer och rättsregler kan samverka som en fungerande helhet.

Vägledningen är ett måste för de jurister, arkitektur och verksamhetsutvecklare m.fl. som är i färd med att ta fram och etablera nya digitala tjänster där såväl användares som myndigheters intressen och behov av enkelhet, säkerhet och trygghet tas tillvara på ett juridiskt fungerande sätt.

Spår D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

Invånarna förväntar sig ett samspel inom offentlig sektor. Invånaren vill slippa koordinera sina uppgifter mellan olika instanser. En uppgift, en gång, det ska räcka! Utveckling behöver ske av grundläggande digitala förutsättningar. Under detta spår visar vi lösningar och pågående arbeten inom arkitektur, juridik och interoperabilitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle