E3. Vann Cambridge Analytica valet åt Donald Trump?

Hur stor påverkan har egentligen sociala medier och filterbubblor på vad vi tänker, känner - och röstar? Hur oroliga ska vi vara för yttre påverkan på våra val och våra tankar och vems fel är det?

Emanuel Karlsten - stjärna på ämnet fake news - ger en upplysande och kanske skrämmande föreläsning kring internets påverkan på demokratin och våra offentliga system.

Spår E. Det offentliga rummet

Människors vanor, beteenden och förväntningar förändras i en digital värld och det påverkar offentlig verksamhet. Invånare, föreningar, företag, akademi, med flera kan bli medskapare till offentlig service. Här visar vi goda exempel som gjorts, men fördjupar oss också i modeller om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av våra olikheter när vi strävar åt samma mål.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle