D4. Mina meddelanden och Säker digital kommunikation - så hänger det ihop!

Sverige behöver bättre förutsättningar för att utbyta känslig information digitalt på ett enkelt och säkert sätt; Mina meddelanden löser inte alla kommunikationsbehov. Därför har vi startat samarbetsprojektet Säker digital kommunikation mellan kommuner, landsting och regioner och statliga myndigheter med SKL/Inera som projektägare.

Idag finns säker digital post via Mina meddelanden som når mer än två miljoner privatpersoner och företag i Sverige. Ett fyrtiotal statliga och kommunala myndigheter är anslutna och skickar många slags försändelser via de fyra digitala brevlådeoperatörna.

Men Mina meddelanden löser inte alla kommunikationsbehov - det finns också ett stort behov av en säker digital lösning mellan aktörerna i offentlig sektor inklusive privata utförare. Sådant som idag sker manuellt med fax, brev, telefon och vanlig e post. Det tar tid och skapar osäkerhet. Störst behov finns inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Därför har vi startat samarbetsprojektet Säker digital kommunikation mellan kommuner, landsting och regioner och statliga myndigheter med SKL/Inera som projektägare. Målet är att utbyte av känslig information ska kunna ske digitalt på ett enkelt, effektivt och säkert mellan aktörer i offentlig sektor samt även privata utförare.

2018 ska vi verifiera att konceptet, inklusive val av EU-ramverket eDelivery som grund för säker meddelandeöverföring, möter behoven. Syftet är att förenkla, effektivisera och skapa ökad trygghet för flera målgrupper. Genom att anpassa till samma EU-ramverk som bygger på öppna standarder underlättas också kommunikation utanför Sveriges gränser. Vid seminariet berättar vi mer om både Mina meddelanden och Säker digital kommunikation och hur de hänger samman.

Spår D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

Invånarna förväntar sig ett samspel inom offentlig sektor. Invånaren vill slippa koordinera sina uppgifter mellan olika instanser. En uppgift, en gång, det ska räcka! Utveckling behöver ske av grundläggande digitala förutsättningar. Under detta spår visar vi lösningar och pågående arbeten inom arkitektur, juridik och interoperabilitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle