A6. Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

Digital mognad är en organisations förmåga att realisera nyttan med digitalisering. Givet Sveriges ambition att bli världsledande kring detta har en ny modell och verktyg tagits fram för att mäta och styra mot digital mognad. Seminariet beskriver och diskuterar modellen och dess användning, samt ger exempel på rekommendationer för organisationer i olika mognadssteg.

Seminariet utgår från forskning bedriven forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation vid bland annat Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

Johan Magnusson är docent och verksam vid Göteborgs universitet. Han är avdelningschef för Informatik vid Institutionen för Tillämpad IT, samt föreståndare för Centrum för Digital Innovation (SCDI) vid Göteborgs universitet. Johan är aktiv som forskare inom bland annat digital förvaltning och digital innovation och arbetar med organisationer som Volvo Cars, SKF, Regeringskansliet, Skatteverket, Försäkringskassan mfl.

Johan Magnusson

Johan_Magnusson

Johan Magnusson är docent och verksam vid Göteborgs universitet.

Till presentation

Spår A. Ledarskap och förändring

Undrar du över vilket ledarskap som krävs i framtidens offentliga organisationer? I detta spår visar vi på hur du kan arbeta framgångsrikt med förändringsledning och hur du ser till att rätt kompetens finns i organisationen. Hur blir vi bättre på att skapa effekter av digital initiativ och investeringar?

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle