D6. Så stödjer Inera kommunerna – dagens och framtidens erbjudande

Nästan samtliga kommuner är idag ägare av Inera och kan därmed avropa ineras tjänster på ett enklare sätt och man kan även påverka vilka tjänster som ska tas fram. Vi berättar även om hur vi stödjer beslutsfattare i deras planering och hur vi tillsammans kommer att kunna stödja hela kommunsektorn.

Spår D. Grundläggande förutsättning för digital utveckling

Invånarna förväntar sig ett samspel inom offentlig sektor. Invånaren vill slippa koordinera sina uppgifter mellan olika instanser. En uppgift, en gång, det ska räcka! Utveckling behöver ske av grundläggande digitala förutsättningar. Under detta spår visar vi lösningar och pågående arbeten inom arkitektur, juridik och interoperabilitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle