E6. Dela med dig! – Göteborgsförslaget och Smarta kartan

Att dela med sig till andra är smart. Digitaliseringen har gjort det enklare. Göteborgs Stad erbjuder två digitala plattformar för att dela, byta idéer och saker med andra. Göteborgsförslaget är en förslagslåda där alla kan lämna förslag direkt till politikerna och Smarta Kartan inspirerar och visar vägen till var invånarna kan dela, ge, låna och byta prylar och annat med varandra. Detta är riktigt smart!

Genom att erbjuda två webbaserade system för att byta idéer, tjänster och saker med varandra försöker staden göra det enkelt för människor att leva hållbart. När människor är med och medskapar idéer och uppmuntras till att ta ansvar för det gemensamma blir det möjligt för fler att vara med i byggandet av den goda staden och leva en mer hållbar livsstil.

Under seminariet kommer föreläsarna dela med sig av framgångsfaktorer, fallgropar och metoder som kan vara till hjälp när det handlar om förändringsarbete i en kommunal organisation som kanske inte alltid är inte van vid att medborgarna lämnar förslag och idéer direkt till kommunen. Smarta Kartan vann nyligen Eurocities Award pris i kategorin delaktighet.

Spår E. Det offentliga rummet

Människors vanor, beteenden och förväntningar förändras i en digital värld och det påverkar offentlig verksamhet. Invånare, föreningar, företag, akademi, med flera kan bli medskapare till offentlig service. Här visar vi goda exempel som gjorts, men fördjupar oss också i modeller om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av våra olikheter när vi strävar åt samma mål.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle