Den digitala inre marknaden

Den digitala inre marknaden är ett prioriterat insatsområdet för den nuvarande EU-kommissionen. En central person i arbetet är svensken Jörgen Gren, som talar på Offentliga Rummet.

Jörgen gästar Offentliga rummet för att berätta om EU-kommissionens strategi och pågående initiativ för att skapa en digital inre marknad och stärka Europas digitala konkurrenskraft.

Jörgen Gren

Jörgen Gren, talare på Offentliga Rummet

Jörgen Gren är kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle