One Team Government – arbetssätt och ledarskap för framgångsrik digital transformation

Hur får vi en radikalt förbättrad offentlig verksamhet med öppet och empatiskt ledarskap? Det är frågor som Kit Collingwood-Richardson, som arbetar med digital förvaltning i Storbritannien, talar om under Offentliga Rummet.

Kit kommer att prata om den digitala förvaltningen i Storbritannien och reflektera över deras utvecklingsresa. Hon ger också sitt perspektiv på hur digitaliseringen borde leda till förändrade strukturer i den offentliga förvaltningen.

Kit Collingwood-Richardson

Kit Collingwood-Richardson talar på Offentliga Rummet

Kit Collingwood-Richardson arbetar på Storbritanniens departement för arbete och pension. Hon brinner för en radikalt förbättrad offentlig verksamhet, om öppet och empatiskt ledarskap, och om att para ihop policys med tjänster.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Västkom
Logotype Göteborgs stad
Logotype Västra Götalandsregionen
Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle