Stora turismpriset 2018

Varje år delas Stora Turismpriset ut till besöksplatser som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Priset som är på 100 000 kronor delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman.

Kandidater att vinna Stora turismpriset 2018, Tillväxtverket

Konferensdagen avslutas med 25-årsjubileum för Stora Turismpriset, som delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Mingel och prisutdelning sker på At Six i direkt anslutning till konferensen.

Stora turismpriset vinnare 2017

Konsthallen Artipelag vann Stora turismpriset 2017.