Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 21 december 2015

Finalister till Guldlänken 2015

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, premierar innovativ förnyelse inom alla delar av offentlig verksamhet, i år med särskilt fokus på mod i förändringsarbetet. Bidragen innehåller en spännande provkarta på olika former av innovation inom det offentliga Sverige.

Tydligt i år är att det nu finns ett stort fokus på de största och tyngsta offentliga välfärds-områdena; vård, omsorg och skola. Tidigare har vi sett mer av innovativ förnyelse inom områden som på flera sätt är mer avgränsade och enklare att förändra, men nu finns mer av mogenhet och kompetens som innebär att vi kan se mer av modiga och innovativa försök som möter de riktigt stora samhällsutmaningarna. Juryn kan också se ett stort fokus mot samproduktion och integration som inkluderar offentliga aktörer på olika nivåer, men även näringsliv och inte minst brukarna själva.

I en första jurybedömning utsågs tolv semifinalister (se nedan). Dessa har sedan lämnat kompletterande information. Guldlänkens jury har nu mer i detalj granskat förslag och lämnad information. Med glädje kan nu juryn för Guldlänken nominera nedanstående tre finalister.

Årets finalister är:

Ersättningskollen, Försäkringskassan och försäkringsbolagen

Ersättningskollen är en användarvänlig digital tjänst som ger människor en uppfattning om sitt totala försäkringsskydd om man skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk. Tjänsten är ett exempel på ett modigt samarbete mellan privat och offentlig sektor, där brukarnyttan stått i fokus för samarbetet. Det här är också ett bra exempel på behovsdriven utveckling med en helt ny tjänst där besökarsiffrorna tydligt visar att detta är efterfrågat.

Juryns motivering:
Juryn är mycket imponerad av genomförandet som är smart, enkelt, begripligt och med stort brukarfokus Det är enkelt att se hur tjänsten skulle kunna ta flera steg framåt, t ex när man med hjälp av e-leg också kan få reda på exakt vilka försäkringar man egentligen har och därmed också få mer exakta siffror på samlade ersättningsnivåer och effekter av eventuella kompletteringar av försäkringsskyddet. Men redan detta steg är mycket imponerande och det ligger ett mod i att utveckla i steg i stället för att vänta på att alla önskemål kan uppfyllas.

Experio Lab, Landstinget i Värmland

Experio Lab är en del av Landstinget i Värmland med ambitioner att vara ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation. Som en offentlig aktör har man vågat ta in tjänstedesign för att utveckla den framtida vården i nära samverkan med patienter och egna anställda. Som föregångare har man också medverkat till att utveckla ett nationellt lärande kring mötet mellan design och patienter för att öka patientnytta och en hållbar verksamhetsutveckling.

Juryns motivering:
Juryn menar att Experio Lab på många sätt är ett föredöme för alla landsting i landet. Särskilt modigt och imponerande är en mycket bred samverkan som inkluderar många olika perspektiv från olika typer av företag, FoU-miljöer inom olika ämnen och naturligtvis andra offentliga aktörer. Inte minst fokuseras designperspektiv på tjänsteutvecklingen inom området. Allt med ett tydligt fokus på patientnytta. Här finns goda exempel på nationell spridning och redan nu finns exempel på initiativ för tjänsteexport som kan föra ut svenska innovationer inom denna sektor till en internationell marknad. Bland de effekter som redan uppnåtts kan nämnas ett 20-tal implementerade lösningar, ett antal initierade nya FoU-projekt, genomförande av stor internationell konferens för området etc.

Mats Rundkvist och Maria Gill, Välfärdsteknologi, Västerås stad

Begreppet välfärdsteknologi sprider sig just nu snabbt. Det har mycket av sina rötter i Västerås stad, inkluderar många aktörer, men främst är det två personer, Mats Rundkvist och Maria Gill, som sedan ca åtta år stått i förgrunden för en mycket modig och bred insats som adresserar stora utmaningar inom vård och omsorg. Som begreppet antyder finns här delar som handlar om hur ny teknologi kan användas för att möta dessa utmaningar, men här finns en bred palett av olika samverkande kompetensområden som t ex organisation, juridik, säkerhet, kommunikation och naturligtvis metodfrågor för kärnprofessionerna inom vård och omsorg. Helt centralt är en aktiv brukarmedverkan, främst från den prioriterade målgrupp äldre med behov inom vård och omsorg. Inom denna utveckling utmanas också improduktiva skiljelinjer mellan den kommunala omsorgen och landstingens vård. Utöver samarbeten mellan kommuner och landsting inkluderas många andra aktörer från privat näringsliv, FoU-miljöer etc.

Juryns motivering:
Juryn har särskilt uppmärksammat de dessa modiga initiativ fått stora spridningseffekter. Det finns knappast någon del av Sverige som inte redan anammat begreppet och vad det står för. Vi kan också se en europeisk och internationell effekt. Det finns också redan gott om exempel på konkreta insatser som i verkligheten drivs förändring inom olika delområden. Ett exempel på spridning är också den stora nationella konferensen och mässan Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa som denna finalist tagit initiativ till och som arrangerades första gången tidigare i år.

Final och prisutdelning

Dessa tre finalister presenterar sig under ett seminarium 2 juni på konferensen Offentliga Rummet, som i år genomförs i Visby. Senare samma dag utses vinnaren på en prisutdelning under ledning av statsrådet Mehmet Kaplan.

Semifinalisterna

Juryn har haft ett styvt arbete med att välja ut de tre finalisterna bland väldigt många bra nomineringar. I den första omgången valde man ut följande tolv semifinalister som alla är mycket inspirerande för en modig och innovativ förnyelse av offentlig verksamhet i Sverige:

 • DigiLys – analys av lärmiljö, Landskrona och Helsingborg
 • DoIT – sluta prata – gör något. Karlshamns Kommun
 • Ersättningskollen, Försäkringskassan och försäkringsbolagen
 • Experio Lab, Landstinget i Värmland
 • Geografisk information på Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad
 • Lisa Lundgren och Kerstin Lindström, Innovationssluss Norr, Norrbottens läns landsting
 • Mats Rundkvist och Maria Gill, Välfärdsteknologi, Västerås stad
 • Mina Engagemang, Lomma
 • Skönsmonsmodellen, Sundsvalls kommun
 • Sydarkivera, kommuner i Kronoberg och Blekinge
 • Uppsala kommuns webbplats www.uppsala.se
 • öppnasoc.se. Helsingborgs stad


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!