Publicerad: 18 januari 2017

Bröt mot lagen för rätten till modersmålsundervisning

Det finns regler som är bra och det finns regler som är mindre bra. I det här fallet fanns det ingen som pratade för eleverna och deras vårdnadshavare, eftersom att de inte visste att skolan har en skyldighet att undervisa på modersmål.

Mikael Wiklund

- Om inte kommunen stått bakom tillsammans med politiken och förvaltningen, hade jag nog inte varit så modig, säger Mikael Wiklund vinnare Guldlänken 2016.

Mikael Wiklund valde att stå på elevernas sida och erbjuda dem den undervisning de har rätt till genom att köpa in den digitalt. Det pressade på lagändringar som förändrar förutsättningarna i hela landet. Han vann utmärkelsen Guldlänken under konferensen Offentliga Rummet 2016.

Vad betydde det för dig att vinna Guldlänken?
- Kramfors kommun hamnade på kartan och det blev ett kvitto på att vi hade vunnit slaget om fjärrundervisning på modersmål. Jag tror att det viktigaste var beviset för kommunen själv att det går att förändra saker även om man är en liten kommun.

Hur har Guldlänkenåret sett ut?
- Sedan konferensen i maj har jag varit ut och berättat om vår resa ett flertal gånger och vi har haft en hel del studiebesök. Både jag och Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan, har sagt det att vi vill gärna sprida det vi tycker har varit bra med den här processen. Det kanske i sin tur kan inspirera någon att göra något annat. Det går om man vill!

Hade du besökt Offentliga Rummet tidigare?
- Jag hade inte hört talas om konferensen tidigare eftersom att jag är så inne i mitt hela dagarna. Men det var fantastiskt intressant när jag var på plats. Jag träffade många människor som jag lärde känna och fortfarande har kontakt med.

Vad tror du blir den offentliga sektorns utmaningar framöver?
- Det som spontat dyker upp när det gäller Sverige och den offentliga sektorn är att ta hand om alla nyanländas kompetenser som vi i dagsläget tappar bort. Det finns många som vi skulle kunna få ut på arbetsmarknaden mycket snabbare än hur det ser ut idag. Vi har redan väldigt många kompetenser på plats, men vi måste kunna ta hand om kompetensen på ett bättre sätt. Hur ska vi lyckas utan att vi ska tumma på behörigheten? Det är den absolut akuta frågan, avslutar Mikael Wiklund.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!