Publicerad: 13 maj 2016

Extrainsatt: IoT:s satsning för offentlig sektor

Internet of things (IoT) Sverige arrangerar ett seminarium på Offentliga Rummet för att presentera sin satsning för offentlig sektor. Det är ett nationellt innovationsprogram som har som mål att offentlig sektor och företag ska bli bättre på att utnyttja fördelarna med Internet of things (IoT).

Logga

IoT Sverige genomför nu en riktad satsning för offentlig sektor genom att finansiera projekt inom ”IoT för innovativ samhällsutveckling”. Syftet är att hitta kommuner, landsting, regioner, och myndigheter som vill bli ledande i användandet av IoT.

Innovationsprogrammet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Fredagen den 27 maj klockan 10.45 arrangerar IoT Sverige ett seminarium i Live 13 på Offentliga Rummet för att presentera programmet och satsningen.

Föreläsare

Darja Isaksson, Ziggy Creative

Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige

Om IoT

Internet of things (IoT), är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!