Publicerad: 26 maj 2016

Extrainsatt: LEDA för smartare välfärd

Torsdagen den 26 maj arrangerar SKL ett informationsmöte på Offentliga Rummet om det nystartade förändringsledningsprogrammet: LEDA för smartare välfärd. Programmet riktar sig till de kommuner som vill leda utveckling i en föränderlig värld.

Bild på människor med datorer

Syftet med programmet är att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Det ska bidra till ökad förmåga att leda och genomföra innovationsarbete, att strategiskt kunna nyttja rollen som beställare samt att implementera, sprida och skala upp lösningar för ett smartare och mer resurseffektivt välfärdssverige. Programmet är indelat i två områden:

  • Skola och lärande i en digital värld
  • Hälsa och omsorg i en digital värld

SKL söker nu 10 kommuner till respektive inriktning. De kommuner som har stora ambitioner och har visat på goda effekter av sitt digitaliseringsarbete inom utbildning respektive hälsa och omsorg kommer att väljas ut. För de kommuner som är intresserade av SKL:s förändringsledningsprogram arrangeras ett informationsmöte i Live 4 klockan 11.00 den 26 maj på Malmö Live.

Agendan under Informationsmötet

  • Bakgrund: Varför LEDA för smartare välfärd behövs och vad vi ska uppnå.
  • Genomförande: Vem programmet är till för, vad som kommer att hända under året, tidplan, ekonomi, resursåtgång etc.
  • Hårda fakta och ofta frågade frågor.
  • Avslutning: Var det finns mer information och hur kommunen anmäler sig

Presentation

LEDA för smartare välfärd (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!