Publicerad: 25 februari 2016

Möten på fördjupningsdagen

Nu kan vi presentera några av de seminarier som kommer äga rum på fördjupningsdagen.

Du som redan anmält att du vill delta på fördjupningsdagen kommer att bli kontaktad längre fram angående seminarium. Men vi kan redan nu presentera några av de seminarium som äger rum:

  • Nätverksdag för kontaktcenter och kundtjänst i offentlig verksamhet
  • Information - vår tids viktigaste råvara hur kan vi skydda, öppna och återanvända?
  • eSam - ett samverkansprogram efter E-delegationen
  • Digitalisering med verkliga nyttoeffekter

Alla seminarier på fördjupningsdagen 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!