Publicerad: 25 maj 2016

Programändringar för 1E och 5F

Regeringsombildningen på onsdagen, där bland annat frågorna om digitalisering av offentlig verksamhet flyttats från Närings- till Finansdepartementet, föranleder några programändringar.

En del av regeringens politik på området handlar om uppbyggnaden av gemensamma informationsinfrastrukturer för olika samhällssektorer. Det behandlas sektorsvis på seminarierna 2E, miljö, 3E, samhällsbyggnad, 4E, livsmedelsförsörjning och 2D, företagande. De seminarierna ändras inte. Det finns naturligtvis en hel del gemensamma frågor om hur utvecklingen av dessa strukturer kan och bör ske. Ju detta behandlar vi nu i det nya seminariet 1E:

” Digitalt först – informationsinfrastruktur för Sverige” som blir ett panelsamtal mellan dessa fyra sektorer under ledning av en moderator. Seminariet genomförs på torsdag 26 maj, 11.00-11.45 i lokalen High Live 4.

När det gäller 5F på fredag 09.30 lyfter vi ut seminariet om idéskriften ”Ett gränslöst samhälle 2025”. Frågor om detta behandlas ändå på seminarierna G1 och G2 under torsdagen så intresserade välkomnas dit i stället. Här erbjuder vi stället nya seminariet:

”Digitalt först – för ett smartare Sverige” som behandlar regeringens politik inom detta område, nu som en del av den samlade förvaltningspolitiken som sedan onsdagen leds av statsrådet Ardalan Shekarabi på finansdepartementet. Här pratar Christina Henryson, chef för enheten för e-förvaltning och Sofie Arvidsson, ämnessakkunnig. Seminariet genomförs på fredag 27 maj, 09.30-10.15 i lokalen Live 2.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!