Publicerad: 11 april 2016

Seminariespår A: Delaktighet för alla

Programmet för Offentliga Rummet är uppdelat i 7 spännande spår. Här får du en liten inblick i spår A – Delaktighet för alla.

I detta spår ger vi oss in i frågor som handlar om delaktighet och minskat utanförskap. Att alla ska kunna vara och känna sig delaktiga i samhället är ett viktigt politiskt mål sedan länge. Men i praktiken finns det stora skillnader mellan olika människors delaktighet och möjlighet till inflytande. Digitaliseringen kan ge nya möjligheter för vissa, men kan också skapa nya hinder.Några av seminarierna under seminariespår A:

Biblioteket i molnsamhället – resurs för delaktighet, är ett av seminarierna under detta spår.

detta seminarium presenterar vi några utmaningar som biblioteket som kunskapsinstitution står inför. Vi presenterar också projektet Läranderum som är ett exempel på hur Digitala Biblioteket och Lärcentrum i Malmö arbetar för att bättre möta samtidens utmaningar, och organisera vår verksamhet kring ständigt föränderliga behov och målgrupper. Här ingår samverkan, omvärldsbevakning, öppen innovation, design thinking och att skapa en egen verktygslåda som självklara ingredienser. Vi menar att offentliga verksamheter måste utvecklas i samma takt som det omgivande samhället för att vara relevanta och resilienta.

Föreläsare

Bobbi Augustine Sand och Fredrik Karlsson, Malmö Lärcentrum

Ny nationell e-tjänst www.familjehemsverige.se

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utvecklat tjänsten ”FamiljehemSverige.se” som blir nationell tjänst för alla kommuner hösten 2016. E-tjänsten vill underlätta och säkerställa kommunens arbete med prioritering av inkommande ansökningar till att bli familjehem.

Föreläsare

Ing-Marie Wieselgren och Karin Lindström, Sveriges Kommuner och Landsting

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!