Publicerad: 11 april 2016

Seminariespår B: Innovativa lösningar

Programmet för Offentliga Rummet är uppdelat i 7 spännande spår och vi presenterar nu delar av spår B: Innovativa lösningar – ett smartare Sverige.

I detta spår diskuteras frågor som handlar om hur vi hållbart ska utveckla metoder, organisationer och mod för innovativa förändringar; ibland stegvisa och ibland radikala. Samstämmiga analyser pekar på att förändringstakten i offentlig, samhällsnyttig verksamhet måste öka. I många fall måste vi hitta helt nya innovativa vägar för att möta behoven. Nedan presenteras ett par seminarium som ingår i spåret.

Modigast i Sverige! Vem vinner Guldlänken?

Guldlänken fokuserar i år mod i offentlig verksamhetsutveckling. Efter en prövning i flera steg kommer juryn att utse tre finalister som du får möta under detta seminarium. Vinnaren utses senare samma dag.

Modigast i Sverige! Vem vinner Guldlänken?

Att införa framtiden - hur lyckas kommuner med implementation av välfärdsteknik?

Göteborgs Stad beslutade 2014 om att införa tio välfärdstekniktjänster till 2022. Fyra tjänster är idag på väg att införas och Göteborgs Stad delar nu med sig av sina erfarenheter av hur införandena fungerat och vad de lärt sig under resans gång.

Att införa framtiden - hur lyckas kommuner med implementation av välfärdsteknik?

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!