Publicerad: 11 april 2016

Seminariespår C: Sociala innovationer

Sociala innovationer är rubriken på spår C, ett av Offentliga Rummets 7 spår. Här får du en inblick i några av programpunkterna i detta intressanta och väldigt aktuella spår.

Inom det här spåret tar vi upp olika exempel på hur behov i samhället kan mötas på nya sätt som, ett område som ofta beskrivs som social innovation. Många hävdar med starka argument att social innovation är en helt nödvändig kompletterande väg för att kunna möta dagens utmaningar för offentlig verksamhet. Här finns många möjligheter, många framgångsrika exempel, men också en hel del utmaningar. Här presenteras ett par seminarium som ingår i spåret.

Sociala innovationer, vad är det och vilka gör det?

Många ser idag social innovation som en av lösningarna på våra samhällsutmaningar Begreppet i sig är inget nytt, social innovation har funnits i alla tider, men på senare år har såväl behovet av och möjligheterna med social innovation fått förnyad kraft. Men vad är social innovation egentligen och vad betyder det för samhället? Och var hittar vi framtidens sociala innovationer?

Föreläsare

Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola

Sociala innovationer

Förslag via nätet - en viktig möjlighet för påverkan!

Vad händer när vi ger medborgare möjlighet att lämna sina förslag till utveckling och stödja andras förslag. Kommer fler till tals? Påverkas det politiska arbetet? Vi diskuterar erfarenheter med Malmö stad och Östersunds kommun.

Föreläsare

Nils Karlsson och Grethe Lindhe, Malmö stad, och Eva Rodin-Svantesson, Östersunds kommun. Moderator: Anders Nordh, SKL

Förslag via nätet

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!