Publicerad: 18 april 2016

Seminariespår E: Öppenhet som skapar värde

Med bara en dryg månad kvar till Offentliga Rummet presenterar vi här spår E - Öppenhet som skapar värde.

Öppen innovation, öppna data och öppna tjänster är vanliga begrepp inom offentlig verksamhetsutveckling. I detta spår diskuterar vi hur öppenheten byggs samman och skapar värde. Hur data och information uppstår någonstans från människor, organisationer men också från ting (internet of things), och hur den tillgängliggörs i andra sammanhang och utvecklas till tjänster och nyttor i ytterligare andra sammanhang.

Här presenteras ett par seminarium som ingår i spåret.

Det här vinner Eksjö kommun på att välja öppen källkod!

Eksjö kommun vågade ta steget, och använder idag ett öppet system för ärendehantering i kontaktcentret.

Eksjös val har bidragit till att bryta gamla mönster och frigöra resurser inom organisationen. Systemet innebär att förutom att hantera ärenden, kan skapa e-tjänster utan att behöva en specifik e-tjänsteplattform.

Föreläsare: Carola Andersson, Eksjö kommun, Kommunikationsavdelningen

Öppna plattformar för tjänster i hem och fastigheter

Med en öppen tjänsteplattform, tillgänglig för alla aktörer och där data och infrastruktur delas, skapas en hållbar och kostnadseffektiv lösning och nya affärsmodeller för det smarta hemmet.

Swedish ICT och Skellefteå kommun presenterar erfarenheter från Smarta Hem-projektet där flera kommuner och allmännyttiga fastighetsbolag ingår.

Föreläsare: Claus Popp Larsen, Swedish ICT och Tomas Hedström, Skellefteå kommun.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!