Publicerad: 22 april 2016

Seminariespår F: Digitalt liv och arbete

Det är drygt en månad kvar till konferensen och vi presenterar nu seminariespår F: Digitalt liv och arbete. Inom detta spår behandlas förändringar av vårt liv och arbete i en digitaliserad värld.

Att digitaliseringen förändrar våra liv på många olika sätt är uppenbart för oss alla. Men graden av förändring uppenbaras bara successivt. En av alla trender är kanske att gränserna mellan olika delar av livet blir allt mer otydliga. Nedan ger vi exempel på ett par seminarier inom seminariespår F:

Om samhället blir gränslöst, vad händer då?

Näringsdepartementet har tagit fram en idéskrift för framtidens samhälle. Hur ska vi utforma framtidens e-tjänster om de 16 idéerna i ”Ett gränslöst samhälle 2025” infrias? Hur ska till exempel e-legitimation utformas för att göra det enkelt och tryggt för användare och för att förenkla för offentlig och privat sektor?

Föreläsare

Anneli Hagdahl, Näringsdepartementet och Anna Kelly, PwC

Om samhället blir gränslöst, vad händer då?

Dataskyddsförordningen - vad innebär det nya regelverket?

Under 2018 kommer nuvarande Personuppgiftslagen att ersättas av EU:s Dataskyddsförordning. Det nya regelverket är omfattande och innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler.

Föreläsare

Ingela Alverfors, Pensionsmyndigheten och Jeanna Thorslund, SKL

Dataskyddsförordningen - vad innebär det nya regelverket?

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!