Publicerad: 25 april 2016

Tre finalister till Guldlänken 2016

Guldlänkens jury har fattat beslut om tre finalister som presenterar sig under ett seminarium 26 maj på konferensen Offentliga Rummet.

Bland alla nomineringar har vi mött en mycket stor variation av modigt och innovativt förändringsarbete inom alla olika delar av offentlig verksamhet. I en första jurybedömning utsågs tio semifinalister. Dessa har sedan lämnat kompletterande information. Med glädje kan nu juryn för Guldlänken presentera nedanstående tre finalister och med motivering:

Bandhagshemmet, Smartare möten, Stockholms stad

Motiveringen lyder: Juryn ser ett stort mod hos de inblandade aktörerna när det gäller att ge sig på en utmanande och komplex problematik där man på mycket innovativa sätt använder olika digitala verktyg för att stödja dessa människor . Utvecklingen befinner sig fortfarande i ett relativt tidigt skede men de positiva effekterna är tydliga och juryn är övertygad om potentialen för fortsatt utveckling och spridning av lösningar som möter en stor samhällsutmaning.

Nomineringen till Bandhagshemmet

Modersmål på entreprenad, Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors

Juryn motiverar följande: Ett mycket konkret exempel på mod i offentlig verksamhetsutveckling. Det är också ett exempel som snabbt får effekter i hela landet och steg på en väg som också kan innebära förnyelse av andra områden inom utbildningsvärlden.

Nomineringen till Hemspråk på entreprenad

Innovationsloopen, Thomas Hartman, Region Västerbotten

Juryn ser här ett stort mod när det gäller att utmana sedimenterade metoder, relationer och praktiker för att på effektiva sätt stimulera en innovativt, samskapande förnyelse av offentlig verksamhet. Särskilt spännande är det också att arbetssätten nu sprider sig i Sverige och Europa

Nomineringen till Innovationsloopen

Final och prisutdelning

Dessa tre finalister presenterar sig under ett seminarium 26 maj på konferensen Offentliga Rummet, som i år genomförs i Malmö. Senare samma dag utses vinnaren på en prisutdelning under ledning av statsrådet Ardalan Shekarabi.

Seminariet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!