Publicerad: 31 maj 2016

Vinnare av årets Guldlänken är…

Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors, för Modersmål på entreprenad.

Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors

Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors

Juryns motivering är: ”Digitaliseringen skapar nya möjligheter som samtidigt utmanar gamla normer och regelverk. För att modigt tagit täten inom en av de viktigaste samhällssektorerna, banat väg för alla andra och därmed tagit ansvar för att möta elevernas behov utses Mikael Wiklund, Ådalsskolan i Kramfors, till vinnare av Guldlänken 2016!”

Den svenska skolan står inför många utmaningar samtidigt som det finns många möjligheter till utveckling med hjälp av digitalisering. En utmaning är att klara av att hålla hög kvalitet på undervisning inom områden som samlar få elever utan att tvinga eleverna att åka långa sträckor för att bilda större grupper. Ett tydligt exempel är modersmålsundervisning i många olika språk. Konflikter mellan olika regelverk skapar en svår situation, inte minst i mindre kommuner. Att inte erbjuda studiehandlening i modersmålsundervisning är ett brott mot Skollagen. Samtidigt är det inte heller lagligt att köpa in fjärrundervisning på entreprenad från andra kommuner, vilket försätter rektorer i en omöjlig sits.

Mikael Wiklund valde, att stå på elevernas sida och erbjuda dem den undervisning de har rätt till genom att köpa in den digitalt. Det pressade också på lagändringar som förändrar förutsättningarna i hela landet. Juryn ser detta som ett mycket konkret exempel på mod i offentlig verksamhetsutveckling. Det är också ett exempel som snabbt får effekter i hela landet och som kan innebära förnyelse av andra områden inom utbildningsvärlden.

Annika Bränström, Bolagsverket

Annika Bränström, Bolagsverket

Hederspris till Annika Bränström - Bolagsverket

I år delade Guldlänken också ut ett särskilt hederspris till Annika Bränström, GD för Bolagsverket och tidigare ordförande för E-delegationen. Under Annika Bränströms ledning har Bolagsverket visat upp ett långsiktigt och innovativt utvecklingsarbete av stort värde för landets företag. I sin roll som ordförande för E-delegationen har hon visat både mod och skicklighet när det gäller att skapa samverkan mellan de statliga verken och med kommuner och landsting. Det är av stort värde i arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Fakta

Guldlänken delades ut av statsrådet Ardalan Shekarabi, biträdd av Martin Andreasson från SKL och Ann-Mari Fineman från Vinnova, på konferensen Offentliga Rummet i Malmö under torsdagen. Arrangörer av Guldlänken 2016 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom den så kallade Fyrklövern samt konferensen Offentliga Rummet. Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!