Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 12 maj 2017

Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta. 

På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet 2017 arrangeras i Sundsvall på Quality Hotel.
Adress för konferensen är Esplanaden 29, 852 36 Sundsvall.
Här hittar du karta i Google Maps.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med digital verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du kan till exempel vara verksamhetsansvarig, strateg, utvecklare, projektledare, kommunikationsansvarig, it-ansvarig, jurist eller verksamhetsarkitekt. 

Utställning

I samband med Offentliga Rummet erbjuds även företag, organisationer och andra intressenter möjlighet att ställa ut och möta sina kunder på ett informellt sätt.

Arrangörer

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Värd för 2017 års konferens är Sundsvall kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!