Skicka in förslag till Offentliga Rummet 2019

Sista anmälningsdag är den 7 januari klockan 23.30.

Beskriv vinkel och inriktning. Det kan till exempel vara problem, möjligheter eller frågeställningar som tas upp, framgångsfaktorer eller motgångar, djup eller bredd inom ämnet. Om du ger förslag till workshop, beskriv upplägget och vilken målgrupp som berörs.

Redogör konkret nytta om vad deltagaren får med sig hem. Det kan till exempel vara lärdomar, frågor att fortsätta med, lista på åtgärder eller olika typer av enkla handlingsplaner.

Vi ser gärna att det är flera aktörer som talar och att ni belyser olika aspekter och sammanhang.

Vi lägger schemat i 45-minuters-pass. Ange hur mycket tid ni behöver.

Namn
Organisation
E-post
Telefonnummer