Information om Guldlänken

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Priset delas ut på konferensen Offentliga Rummet i Västerås 10-12 juni.

Kommuner, regioner och myndigheter står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar för framtidens välfärd. Här är digitaliseringen en viktig möjliggörare för verksamhetsutveckling.

Utmärkelsen Guldlänken premierar organisationer, projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. Det kan till exempel handla om nya sätt att utföra offentlig verksamhet, bidrag till policyförändringar, ökad inkludering av invånare och företag eller att producera service och tjänster tillsammans med andra aktörer. Det kan också handla om smart kompetensutveckling inom digitalisering, förändringsledning och innovativt ledarskap. Syftet med utmärkelsen är att inspirera till förändringsarbete, stimulera mod och öka spridningen av smarta lösningar till fler aktörer.

Priset delas ut i samarbete mellan SKL, Vinnova och Regeringskansliet. En jury med representanter från SKL, Vinnova, Regeringskansliet, näringsliv och akademi bedömer de inkomna förslagen.

Alla förslag bedöms efter i vilken utsträckning:

  • insatsen är nyskapande och är ett gott exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
  • samverkan och samproduktion skett med andra aktörer.
  • vilka positiva och/ eller negativa lärdomar insatsen har bidragit till.

Sökande/nominerade måste vara en eller flera offentliga aktörer, men en nära samverkan med andra offentliga eller privata aktörer är fullt möjlig.

Anmälan är inte längre möjlig. Just nu håller juryn på att gå igenom de inkomna förslagen. Seminfinalister och vinnare