Kontakt Offentliga Rummet

Anmälan till konferensen, fakturering, hotell samt utställningsmöjligheter

Travel Team
kongress@travelteam.se
021-41 72 05

Konferensansvarig

Åsa Agerbring
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 70 00
asa.agerbring@skl.se

Kommunikationsfrågor

Malin Vallentin Harman
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 77 75
malin.vallentinharman@skl.se