Information Offentliga Rummet

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling inom offentlig sektor. Du kan till exempel vara verksamhetsansvarig, strateg, utvecklare, projektledare, kommunikationsansvarig, it-ansvarig, jurist eller verksamhetsarkitekt.

På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Upplägget

Offentliga Rummet 2019 arrangeras i Västerås den 10-12 juni Aros Congress Center.

10 juni

11.30-16.00. Nätverksträffar med möten, workshops och studiebesök. 16.30-20.00 inleds konferensen med inspirationsföreläsningar och mingel i monterutställningen. Välkomna är både nätverksdeltagare och konferensdeltagare.

11 juni

9.30-17.15. Konferensdag med gemensamma sessioner, parallella seminarier, diskussioner och möten i monterutställning. Middag på kvällen.

12 juni

8.30-ca 14.00. Konferensdag med gemensamma sessioner, seminarier, workshops och andra interaktiva aktiviteter. Dagen avslutas med lunch.

Anmälan öppnar 13 mars.

Arrangörer

Offentliga Rummet arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Västerås stad, Vinnova, Inera och SKL Kommentus. Samarbetspartners är DIGG Myndigheten för digital förvaltning, eSam och Regeringskansliet.

Hitta hit

Aros Congress Center
Besöksadress: Munkgatan 7, Västerås
https://www.acc.se/

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle