Anmälan till slutna nätverk

Här anmäler du dig till en sluten nätverksträff, där du måste ha fått en inbjudan att delta.

OR 2019 inleds den 10 juni med en nätverks- och studiedag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och ämnen, i vissa fall i en inbjuden grupp.

Anmäl dig nedan till det nätverk du blivit inbjuden till. Du kan samtidigt välja om du även vill delta i konferensen 11-12 juni. Villkor för anmälan och mer information om vad som ingår i konferenspriset hittar du här.


Nätverk för Innovationsguiden

Kontaktperson:
Emelie Risberg Hellström emelie.risberg.hellstrom@skl.se

Idéslussar i kommuner

Kontaktperson:
Jonny Paulsson jonny.paulsson@vinnova.se

Nationella nätverket för nyttorealisering

Kontaktperson: Anna Pegelow anna.pegelow@skl.se