Information och anmälan för föreläsare 11-12 juni

Offentliga Rummet 2019 kommer ha runt 80 medverkande föreläsare på gemensamma föreläsningar, parallella seminarier och workshops.

Som föreläsare/moderator får ni entré till konferensen 11-12 juni. Resor, boende och andra kostnader står den arbetsplats/organisation ni kommer från. Banketmiddagen på kvällen den 11 juni kan ni välja att köpa till. Vissa undantag förekommer och det är då överenskommet i förväg med projektgruppen för konferensen.

Anmälan är nu stängd. För sen anmälan kontakta Travel Team.

Travel Team
kongress@travelteam.se
021-41 72 05

Praktisk information

Tid och plats för ert pass
Programmet är nu klart. Tid och lokal för ert pass syns i programmet.

Val av seminarium/workshop
Deltagarna får i år välja vilket seminarium/workshop/aktivitet de vill gå på i förväg. Valet är inte bindande men ger oss möjlighet att fördela rummen bättre. Ni får rum anpassade för de som valt i förväg.

Möblering i seminarielokal
För vanligt seminarium (pass 1-6) är det normalt biosittning. Framme vid scen är det två ståbord samt talarstol (alternativt tre ståbord).

Teknik i seminarierum
Dator, datakanon (eller liknande), högtalare, klicker med pekare samt mikrofoner (i de flesta fall fyra headmickar och två handmickar i varje rum). Internet finns i varje lokal (fast lina i vissa lokaler). Om ytterligare teknik önskas kan vi behöva ta ut en avgift för detta.

Möblering och teknik i workshopsrum
Möbleringen gruppvis, runt fyrkantiga bord. Vi kommer överens om ni vill ha annan möblering och även vad ni behöver i form av dator, datakanon och mikrofoner (inom rimliga gränser).

Tekniker och värdar i seminarierum
I varje seminarierum finns en tekniker som ansvarar för mikrofoner, presentationer och ljud/ljus. Våra värdar har ansvar för att släppa in deltagare, hjälpa till med mickar vid frågor och hålla koll på seminarietiden. Beroende på schemat så har du tillgång till din lokal 10 - 30 minuter innan starttid.

Tekniker och värdar i workshopsrum
Beroende på vad som behövs kommer vi överens om tillgång till tekniker och värdar.

Håll tiden
Ni är ofta flera som deltar på seminarietiden, vilket innebär att det är yttersta vikt att tiden för er presentation hålls - förbered er för kortare tid än den tid ni fått. Det är önskvärt med utrymme för frågor och reflektioner under seminarietiden, vilket bidrar till att ny kunskap sprids bättre. Tänk även på att det ibland är kort tid mellan de olika seminarierna - håll tiden!

Er presentation (ppt)
Ni tar med er presentation på ett usb-minne och lämnar presentationen till vår tekniker i registreringen/informationen. Vi hjälper er ladda in presentationen och kontrollerar att allt stämmer. Har ni mac-dator så ber jag er ta med er datorn. Er presentation (PPT) gör ni i formatet 16:9.

Första och sista sidan i presentationen
På förstasidan vill vi att ni skriver seminariets namn och på sista sidan era kontaktuppgifter. Det underlättar för oss och för våra deltagare är det ett mervärde att få era kontaktuppgifter.

Medskick hem
OR 2019 ska vara konkret. Vi vill gärna att ni gör ett tydligt medskick hem. Det kan vara en att-göra-lista för frågor att fortsätta arbeta med, en att-tänka-på-lista, bästa tipsen eller en enkel handlingsplan, en sammanfattning över ert föredrag, bra länkar för mer information etc etc.

Tag med det i er presentation.

Presentationer läggs på webben efter konferensen.
Om ni inte vill att er presentation ska ligga på offentligarummet.se, vänligen meddela detta när vi laddar in er presentation.

Dela information om Offentliga Rummet 2019
På varje seminariesida finns "delaknappar" längst ner vilket gör det enkelt för dig att sprida info. Tagga gärna Offentliga Rummets facebooksida på Facebook och anmäl dig på vårt event.

https://www.facebook.com/offentligarummet/

https://www.facebook.com/events/1130115917166341/

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle