Lämna in seminarietexter

Endast för godkända seminarier eller workshop till Offentliga Rummet 2019. Vänligen fyll i formuläret nedan med progarminformation så snart som möjligt.

Rubrik och text är viktig information för deltagarnas val av vilka pass de vill gå på. Vänligen försök att vara både konkret och säljande utan att skapa överdrivna förväntningar.

För rubrik och ingress finns begränsning i antal tecken. Det är den seminarieinformation som kommer att gå ut via hemsidan och i tyckt information etc.


Max 70 tecken inkl blanksteg

Max 280 tecken inkl blanksteg

Max 1000 tecken ink blanksteg. Beskriv mer kring vinkel och inriktning. Det kan vara problem, möjligheter eller frågeställningar som tas upp, framgångsfaktorer, djup eller bredd inom ämnet, jämförelser och fakta etc

Max 200 tecken ink blanksteg. Tydliggöra konkret nytta och vad deltagaren kan ta med sig hem. Det kan vara kunskap, lärdomar, frågor att fortsätta med, lista på åtgärder eller olika typer av enkla handlingsplaner. Utforma den gärna som en punktlista.

Beskriv målgrupp och nivån (ger en introduktion och överblick över ämnet, förutsätter vissa kunskaper eller är för de som är kunniga och insatta i ett ämne).

Namn och organisation

Namn
E-post
Telefonnummer
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle