Västerås är värdar för Offentliga Rummet 2019

Västerås kommunvapen

Offentliga Rummet arrangeras i Västerås 10-12 juni 2019.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle