Vill du arrangera en nätverks- och studiedag?

OR 2019 inleds med en nätverks- och studiedag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och ämnen.

Syftet med dagen är att skapa erfarenhetsutbyten i en begränsad grupp. Nätverk- och studieträffar kan arrangeras av befintliga etablerade nätverk eller nybildade nätverk som vänder sig till en viss målgrupp. Dagen är även till för de arrangörer som vill göra en fördjupning i ett visst ämne eller i en frågeställning.

Inför Offentliga Rummet 2019 kommer antal träffar begränsas och de arrangeras 10 juni mellan 11.30-16.00. Antal öppna träffar kommer vara max 10 stycken, utöver det finns utrymme för ett antal mindre slutna träffar. Dagen inleds med lunch mellan 11.30-12.30. Dagen avslutas och inleder konferensen med en inspirationsföreläsning som efterföljs av mingel i utställningsytan från 16.30 fram till 20.00.

Nätverksträffarna kan innehåll diskussioner, föreläsningar, möten, workshops och studiebesök. De som vill arrangera en nätverksträff ska ha en tydlig bild om vilken målgrupp som de vänder sig till och gärna ha egna kanaler att nå dessa. Offentliga Rummet kommer även sprida information om nätverksdagen i stort.

Offentliga Rummet står för lokalkostnaden för nätverksträffarna och i lokalerna ingår basmöblering i biosittning, wifi-uppkoppling, whiteboard, dataprojektor och i de större rummen ingår mikrofon. De som vill arrangera en nätverksträff står för eventuell extra teknik, möblering eller annat som behöves för att genomföra träffen. Deltagare betalar för sin medverkan och anmäler sig på Offentliga Rummets hemsida.

För mer information

Kontakta Åsa Agebring på asa.agerbring@skl.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

  Medarrangörer

  Logotyp Västerås stad
  Logotype Vinnova
  Logotyp Inera
  Logotype SKL Kommentus

  Samarbetspartners

  Logotyp DIGG
  Logotype eSam
  Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet