Tre huvudspår på Offentliga Rummet 2019

Inför 2019 kommer fokus ligga på att skapa det mest konkreta Offentliga Rummet någonsin. En konkret åtgärd är att spåren kommer bantas från sju till tre spår.

Offentliga Rummet 2019 arrangeras på Aros Congress Center i Västerås den 10-12 juni. Nytt för 2019 är att konferensen innehåller tre huvudspår och utöver dessa kommer även workshops och aktiviteter erbjudas. De tre huvudspåren är:

Utmaningar och möjligheter

Detta spår tar upp utmaningar mellan samhället, offentlig sektor och invånaren. Det kommer belysa frågan om hur vi löser utmaningar på kort och lång sikt. Ämnen som tas upp är till exempel förändringar, resurser, kompetenser, omställningar, rekryteringar och samverkan. Vilka risker och effekter finns? Det kommer även finnas möjlighet att lyssna till lärande exempel.

Grundläggande förutsättningar

Detta spår behandlar ämnen som till exempel infrastruktur, arkitektur, upphandling, informationssäkerhet och juridik. Vilka förväntningar och möjligheter finns? Vad behöver vi? Varför behöver vi det? Vad är det som hindrar?

Ny teknik i praktiken

Detta spår belyser frågeställningar som till exempel: Hur används ny teknik för att skapa nytta för verksamheten och välfärden? Vad innebär det? De ämnen som behandlas är till exempel robotisering/AI, digitala tjänster, Internet Of Things, smarta städer, öppen data och innovationer.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

  Medarrangörer

  Logotyp Västerås stad
  Logotype Vinnova
  Logotyp Inera
  Logotype SKL Kommentus

  Samarbetspartners

  Logotyp DIGG
  Logotype eSam
  Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet