Kontakt Offentliga Rummet

Konferensansvarig

Åsa Agerbring
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 70 00

Kommunikationsfrågor

Malin Vallentin Harman
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 77 75
malin.vallentinharman@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Medarrangörer

Logotype Vinnova
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotype eSam

Mediepartner

Logotype Dagens Samhälle