Kontakt Offentliga Rummet

Konferensansvarig

Åsa Agerbring
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 70 00
asa.agerbring@skl.se

Kommunikationsfrågor

Malin Vallentin Harman
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 77 75
malin.vallentinharman@skl.se