Kontakt Offentliga Rummet

Anmälan till konferensen, fakturering, hotell samt utställningsmöjligheter

Travel Team
kongress@travelteam.se
021-41 72 05

Konferensansvarig

Åsa Agerbring
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 70 00
asa.agerbring@skl.se

Kommunikationsfrågor

Elin Sköld
Sveriges Kommuner och Landsting
08-452 77 88
elin.skold@skl.se