Nätverks- och studiedag

OR 2019 inleds med en nätverks- och studiedag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och ämnen.

Anmälan till nätverks-och studiedagen samt till hela konferensen öppnar 13 mars. Då ska deltagarna kunna välja träff, därför vill vi ha in er anmälan senast 6 mars.

Syftet med dagen är att skapa erfarenhetsutbyten i en begränsad grupp. Nätverk- och studieträffar kan arrangeras av befintliga etablerade nätverk eller nybildade nätverk som vänder sig till en viss målgrupp. Dagen är även till för de arrangörer som vill göra en fördjupning i ett visst ämne eller i en frågeställning. Konferensen förväntar sig att majoriteten av deltagarna på nätverksdagen väljer att vara kvar under konferensdagarna.

Upplägget

Inför Offentliga Rummet 2019 kommer antal träffar begränsas och de arrangeras 10 juni mellan 11.30-16.00. Antal öppna träffar kommer vara max 12 stycken, utöver det finns utrymme för ett antal mindre slutna träffar. Utvärderingarna visar att flera av nätverken enbart har haft program under fyra timmar och att några av nätverksträffarnas programinnehåll skulle kunna flyttas till konferensdagarna. Det skulle även bli tydligare för deltagarna.

Dagen inleds med lunch mellan 11.30-12.30. Vi avslutar nätverksdagen och inleder konferensen med en inspirationsföreläsning som efterföljs av mingel i utställningsytan från 16.00 fram till 20.00. På kvällen välkomnar vi både deltagare från nätverks- och studiedagen och konferensdagarna.

Vad ingår för arrangören?

En person går utan avgift, det kan vara en arrangör eller föreläsare. Offentliga Rummet står för lokalkostnaden för nätverksträffarna och i lokalerna ingår basmöblering i biosittning, wifi-uppkoppling, whiteboard, dataprojektor minst en mikrofon. De som vill arrangera en nätverksträff står för egen dator, eventuell extra teknik eller annan möblering och annat som ni behöver för att genomföra träffen.

Hur mycket kostar det för deltagaren?

Alla deltagare betalar ordinarie deltagaravgift på 1050 kronor för en dag (early bord pris). Det finnas även ett fördelaktigt paketpris för de som vill gå på samtliga tre konferensdagar. Alla deltagare, inklusive arrangörer och föreläsare anmäler sig på Offentliga Rummets hemsida. I anmälan bokar man även hotellrum.

För mer information

Kontakta Åsa Agebring på asa.agerbring@skl.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Sveriges Kommuner och Landsting

  Sveriges Kommuner och Landsting

  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

  Medarrangörer

  Logotyp Västerås stad
  Logotype Vinnova
  Logotyp Inera
  Logotype SKL Kommentus

  Samarbetspartners

  Logotyp DIGG
  Logotype eSam
  Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet