Västerås är värdstad

Västerås bidrar med nära och spännande samarbeten med näringslivet. I Västerås finns flera stora företag som ABB, Bombardier och Northvolt, som kan bidra med information om sin digitala resa och som offentlig sektor kan lära sig av.

Västerås stad

I Västerås finns Robotdalen som genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg. Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden.

Robotdalen utvecklar nya innovativa robotlösningar

Västerås fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige. Visionen är att vara en internationellt etablerad innovationsmiljö.

Västerås stad började arbeta med modern informations- och kommunikationsteknik inom äldrenämndens ansvarsområde redan 2005/2006. Staden ligger i framkant när det gäller införandet av modern välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Västerås har vunnit en rad utmärkelser, bland annat som årets Employer Branding-kommun 2017. Staden kan även stoltsera med Sveriges äldsta gymnasium, Sveriges första ICA-butik, H&M-butik och till och med Sveriges första serverade pizza.

Västerås utmärkelser

Genom att allt ligger nära i Västerås har du som besökare till Offentliga Rummet möjlighet att uppleva mycket under kort tid. Här erbjuds möjligheten till nära samspel med näringslivet och att göra besök i verkligheten.

Varmt välkomna till Västerås den 10-12 juni 2019!

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle